dimecres, 9 de desembre del 2020

Martí amb Marimon: Casament a Fontcaldetes, 1816

Transcripció del document facilitat per l'historiador Josep M Vallès i Martí, de l'Espluga de Francolí.

Die 26 de [setembre] del any 1816. despres de haverse publicat las tres monicions tan en lloch de Biure com en la Parroquial Iglesia de Santa Maria la major de la vila de Cabra Arquebisbat de Tarragona a la hora del ofertori de la misa major, de les quals en una y altra Parroquia las untimas foren lo die 23 del sobre referit mes y any y no haver comparegut inpediment que inpedis lo present Matromoni, contés lo mutuo concentiment dels Pares de una y altra part; Jo Josep Roig Rector de Cabra he pasat a casar amb paraulas de present a Anton Martí fadrí pages de las casas de Fonscaldetas sufraganea de la Iglesia parroquial de la vila de Cabra; fill llegitim, y natural de Josep Martí pages, y de Antonia Martí y Civit conjuges difunta de una part, ab la honesta Antonia Marimon donsella del lloch de Biure de dit Arquebisbat de Tarragona, filla llegítima y natural de Isidro Marimon pages difunt y de Maria Marimon y Farré conjuges vivint tots del present Arquebisbat de Tarragona. Part altra, foren examonats i aprobats en la Doctrina christiana. Foren presents per testimonis Lluís Miret nebot del rector de la Riba y domiciliat en Cabra y Joan Rovira …. de Fontscaldes sufraganea de Cabra, y foren casats en la capella de Fontscaldes. No feren capítols matrimonials per ser la minyona pobre de solemnitat y servia de criada en la casa de dit Anton Martí. Prengueren missa de benedicció lo mateix die. Ita est Roig Rector.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada