dijous, 12 de novembre de 2009

Referència del 1481

Extracte d'un llibre del Pont d'Armentera que en cita un d'Eufemià Fort on es parla de Fontscaldetes, com a granja de Santes Creus.

L’1 de març de 1481, trobant-se a Barcelona el rei Ferran el Catòlic, va
vendre al monestir de Santes Creus pel preu de 1.000 florins el «merum imperium quod in predictis locis dominus rex habebat». El monestir cistercenc prengué possessió del mer imperi de la vila del Pont d’Armentera, del terme dels Gaians i del castell de Ramonet el dia 30 d’abril del mateix any.


«La reina Maria, esposa del Magnànim, havia llegat al monestir mil florins que no hi havia manera que el rei Ferran fes efectius. Com és lògic, Santes Creus els demanava al monarca, i aquest, per tal de resoldre la qüestió, trobant-se mancat de pecúnies, va vendre perpètuament pel preu d’aquells mil florins el mer imperi i qualsevol altra mena de jurisdicció que el rei pogués tenir al monestir de Santes Creus, a la Granja d’Aiguamúrcia, al mas de la Pedrera, i a altres llocs del terme del monestir; com també als llocs del Pont d’Armentera, als Gaians, al castell de Ramonet i a la granja de Fontscaldetes i llurs termes; és a dir, a totes les dominicatures de Santes Creus compreses entre els límits del castell de Montagut i Selma, per la banda de llevant de Vilarodona al migdia; amb Santa Maria del Pla i Cabra, a ponent; i pel nord amb els termes dels castells de Selmella, Saborella, Querol i Pinyana».

FORT I COGUL, Eufemià. El Pont d’Armentera. Notícies històriques sobre el senyoriu de Santes Creus, (Santes Creus: Publicacions de l’Arxiu Bibliogràfic, 1969) 25-26.

LA INDÚSTRIA TÈXTIL AL PONT D’ARMENTERA DURANT EL SEGLE XIV.
NOTES PER AL SEU ESTUDI (I)
Manuel Fuentes i Gasó

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada